sublinkterėti

sublinkterėti
sublìnkterėti intr. švystelėti, sušvitėti: Naktį važiuojant į Šilutę matyti, kad Nidos švyturys vis protarpiais sublìnkterėja Klp. Tuoj sublìnkterėjo ir atsigirdo šūvis Klp. \ blinkterėti; atblinkterėti; sublinkterėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atblinkterėti — atblìnkterėti intr. staiga atšvisti: Iš tenai atblinkterėjo, ar tik man taip atsiduoda Klp. blinkterėti; atblinkterėti; sublinkterėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blinkterėti — blìnkterėti, ėja ( ia, i), ėjo žr. blinktelėti: 1. Ana pablìnkt blìnkterėjo raktus ir teisinas J. Supykęs blìnkterėjo pinigus ir išėjo Vad. Tetušis blìnkterėjo mano armonikėlę, ir išsiskyrė Žb. Blìnkterėjo žemėn pagalį ir nuėjo Ldk. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”